Konu anlatımlarımız fazlara bölünerek hücreleme tekniği ile hazırlandı. Her bir faz 2 derste işlenebilecek şekilde hazırlandı.

Konuyu içerikten işleyecek etkinlik sorularıyla konunun anlaşılmasını sağlayacak ve faz sonundaki testlerle konuyu pekiştireceksiniz.

Değerlendirme testleri ile üniteleri tekrar edeceksiniz. İçeriğinde bulunan infografiklerle konuyu anahtar kelimeler ve resimlerle kodlayacak ve unutmamanızı sağlayacaksınız.

Pisa sorularıyla hem konularla alakalı güncel bilgiler öğrenecek hem de konuya farklı bakış
açısı kazanacaksınız